Novinky


Další aktuality

Projekty CzechPolar (2010–2015), Czech Polar Research Infrastructure-CzechPolar2 (2016–2019)

Uvodni 1 Uvodni 2 Uvodni 3 Uvodni 4 Uvodni 5 Uvodni 6 Uvodni 7 Uvodni 9 Uvodni 10

V roce 2010 byl schválen šestiletý projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) LM2010009 „CzechPolar – České polární stanice: Stavba a operační náklady“. Projekt má dvě na sobě nezávislé části: příjemci finanční podpory jsou Masarykova univerzita (Brno) a Jihočeská univerzita (České Budějovice). Cílem tohoto projektu je zajistit rozvoj antarktické stanice J.G. Mendela na Ostrově Jamese Rosse (MU) a zřízení a rozvoj české vědecké stanice na norském arktickém souostroví Špicberky (JČU). Projekt rovněž počítá s využitím sítě pro výzkum (CESNET) a s vybudováním specializované laboratoře EEL (Extreme Environmental Laboratory) v Brně. Obě zainteresované univerzity provádějí vzdělávání svých posluchačů zaměřené na výzkum polárních oblastí.


nahoru