Stanice J.G.M.

 

Logo stanice JGM

 

O stanici

Nedaleko nejsevernějšího výběžku Antarktického poloostrova, na ostrově Jamese Rosse, vybudovala Masarykova univerzita základnu, která slouží antarktickému výzkumu Přírodovědecké fakulty MU a mnoha dalších českých i zahraničních akademických institucí. Samotnou výstavbu české vědecké stanice provedla v průběhu dvou sezón jižního léta (2005 a 2006) společnost PSG Zlín.

Projekt „Vybudování české vědecké stanice v Antarktidě“ vznikl v roce 1999 na půdě Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty, finančně byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. K mezinárodnímu souhlasu s projektem významně přispěl český zákon o Antarktidě, platný od 31. 3. 2005. Díky němu byla Česká republika v roce 2005 na zasedání ATCM ve Stockholmu přijata do CEP při Antarctic Treaty (AT) a v zastoupení Masarykovou univerzitou do EPB. Vědecká polární stanice byla nazvaná po slavném českém genetikovi a klimatologovi Johannu Gregoru Mendelovi.

Cílem projektu „Vybudování české vědecké stanice v Antarktidě“ bylo vytvořit v Antarktidě vědeckou a technicko-logistickou bázi pro realizaci českých vědeckých programů. Základna Johanna Gregora Mendela byla dokončena 4. března 2006 a slavnostně předána do užívání 27. února 2007. Jejím vybudováním se Česká republika zařadila mezi vyspělé státy světa, podílející se na výzkumu ledového kontinentu.

Provozovatelem stanice je Masarykova univerzita, Brno. Stanice se skládá z hlavní budovy a 9 technicko-hospodářských kontejnerů. Celý komplex se nachází na pobřežní terase v nadmořské výšce 8 m ve vzdálenosti 100 m od pobřeží. Hlavní budova stanice je sestavena z dřevoštěpkových tepelně izolovaných panelů a poskytuje ubytovací, vědecké a technické zázemí pro 15 člennou posádku. Tento objekt je dále členěn do předsíně, sušárny bot a obleků, skladu zdravotního a technického materiálu, dvou laboratoří, ubytovacích prostor (11 ložnic pro 1-2 osoby), kuchyně, jídelny, provozní místnosti s dílnou a sociálního zařízení.

Součástí stanice jsou i technické kontejnery lokalizované jednotlivě v bezprostředním okolí hlavní budovy, které slouží jako:

  • elektrorozvodna (akumulátory, měniče, regulátory elektrického proudu)
  • strojovna (dieselagregáty sloužící pro výrobu elektrické energie)
  • sklad potravin, čistících a hygienických prostředků
  • sklad stavebního materiálu a technických zařízení
  • sklad vědeckých pomůcek, vzorků, apod.
  • sklad pohonných hmot pro lodní dopravu
  • garáž plavidel (gumových člunů, lodních motorů a příslušenství)
  • garáž terénního vozidla Scott-track
  • spalovna odpadů a zařízení pro ohřev užitkové vody

Další technické zázemí stanice je tvořeno stožárem s anténou pro radiokomunikační provoz v době konání expedic, meteorologickým stožárem, přívodem vody z blízkého potoka, jímkou a odvodem splaškových vod.

PV17

 


nahoru