Další kontakty - mimo MU

DOMÁCÍ

Národní centrum výzkumu polárních oblastí
Koordinační rada:
MU:    Prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda, Mgr. Josef Hájek, Ph.D. - tajemník
JČU:   Doc. Oleg Ditrich, CSc.
ČGS:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
BÚ:     Doc. Ing. Josef Elster, CSs.
GÚ:     Mgr. Martin Svojtka, Ph.D.
BC:     RNDr. Tomáš Tyml
Comenium: Mgr. Jitka Lášková
Email: ncvpo@sci.muni.cz
http://www.sci.muni.cz/NCVPO/


Centrum Polární Ekologie
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa: Na Zlaté Stoce 3, 370 05 České Budějovice
Email: CzechPolar@gmail.com
http://polar.prf.jcu.cz/index.htm

Mgr. Jan Kavan – obecné dotazy, vědy o Zemi
Adresa: Na Zlaté Stoce 3, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 721 698 885
Email: jkavan@prf.jcu.cz

doc. Ing. Josef Elster, CSc. – vedoucí CPE, bio vědy
Adresa: Dukelská 135, 379 82 Třeboň
Telefon: +420 724 384 001
Email: jelster@butbn.cas.cz


Botanický ústav AV ČR v.v.i.
Úsek ekologie rostlin
Adresa: Dukelská 135, 379 82 Třeboň
Telefon: +420 384 72 11 27
Email: sekretariat@butbn.cas.cz
http://www.butbn.cas.cz/


doc. Ing. Josef Elster, CSc. – Centrum pro algologii
Telefon: +420 384 72 11 56  l. 357
Email: jelster@butbn.cas.cz


ZAHRANIČNÍ

British Antarctic Survey
Adresa: High Cross, Madingley Road, Cambridge, CB3 0ET, Velká Británie
Telefon: +44 (0)1223 221 400
Fax: +44 (0)1223 362 616
http://www.antarctica.ac.uk/


INACH
Chilean Antarctic Institute
http://www.inach.cl/?lang=en


Národní institut pro Antarktidu – Dirección Natural del Antárctico
INAA – Instituto Antárctico Argentino
http://www.dna.gov.ar/INGLES/INDEX.HTM


VÝZKUMNÉ STANICE NA ANTARKTIDĚ

Výčet polárních stanic včetně požadovaných informací či kontaktů naleznete zde:  http://en.wikipedia.org/wiki/Research_stations_in_Antarctica

 Antarctica_Station_Map-full_jpg

 

Obr. 1 : Přehledná mapka zobrazující polohu celoročních výzkumných stanic na Antarktidě (Zdroj: Wikipedie).


nahoru