Kontakty

Kontakty - Masarykova univerzita

Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita

Adresa: Kotlářská 2, 611 37 Brno
Telefon: 549 49 1490
Fax: 549 49 1487
http://www.geogr.muni.cz/

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. – vedoucí antarktického programu, geologie

Ing. Pavel Kapler, Ph.D. – manažer projektu CzechPolar2

Mgr. Kamil Láska, Ph.D. – meteorologie, klimatologie

Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. – kartografie, geoinformatika

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D. – klimatologie

Doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. – mikrobiologie

Ing. Eva Žufanová – ekonomka projektu CzechPolar2


 

Oddělení experimentální biologie rostlin
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita

Adresa: UKB, Kamenice 753/5, Brno-Bohunice
Telefon: 549493087
Fax: 541 211 214
http://www.sci.muni.cz/UEB


prof. Ing. Miloš Barták, CSc. – fyziologie mechů a lišejníků, ekofyziologie rostlin

Mgr. Josef Hájek, Ph.D. – stresová fyziologie lišejníků

Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. – mikrobiologie antarktických hub

Mgr. Peter Váczi, Ph.D. – fyziologie řas a sinic


Oddělení aplikované matematiky
Ústav matematiky a statistiky
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita

Adresa: Kotlářská 2, 611 37 Brno
Telefon: 549 49 3335
Fax: 549 49 1421
http://www.math.muni.cz/


RNDr. Marie Budíková, Dr. - aplikovaná statistika

 

Foto1_Laska


nahoru