Arktida

Arktida

Arktida je oblast nacházející se mezi polárním kruhem a severním pólem. Oblast může být definována jako region, kde průměrná teplota nejteplejšího měsíce (typicky července) je menší než 10°C. Arktida se skládá ze Severního ledového oceánu pokrytého po většinu roku ledem, arktických ostrovů a severních částí Evropy, Asie a severní Ameriky.

Český polární výzkum je převážně prováděn na Svalbardu. Svalbard o rozloze 62 050 km2 se skládá ze skupiny ostrovů v Severním ledovém oceánu mezi 74 a 81 stupněm severní šířky. Špicberská dohoda podepsaná v Paříži 9 února 1920 uznává svrchovanost Norska na Svalbardu, současně také zajišťuje určitá práva pro ostatní signatáře a Svalbard byl prohlášen demilitarizovanou oblastí. Na počátku 80. let zde působilo několik československých vědců a akademiků z katedry geografie a kartografie (nyní Geografický ústav) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Slovenské akademie věd provádějících výzkum na Špicberkách. Výzkum byl prováděn v několika lokalitách, zejména v jihozápadní a centrální části Špicberk v blízkosti ruských hornických měst – Barentsburg a Pyramiden. V 90. letech zde byly další výzkumné projekty Akademie věd České republiky.

V současné době probíhá výzkum týkající se klimatu a biologické rozmanitosti centrální části Špicberk. Výzkumný projekt je součástí sítě ARCDIV (Arctic Climate and Biological Diversity Studies) – multidisciplinární mezinárodní výzkumné iniciativy. Tato iniciativa je pod záštitou Mezinárodního polárního roku (IPY). Výzkum je prováděn vědci a akademiky z Masarykovy univerzity (Brno), Botanického ústavu Akademie věd České republiky (Třeboň), Jihočeské univerzity (České Budějovice). Výzkum je prováděn v pobřežní zóně Petuniabukta (Billefjorden) - 78° 40´N, 16° 24´E. Výzkumná stanice se nachází v ruské lovecké chatě Petunia, která slouží k výzkumným aktivitám v letním období (majitel chaty je ruská těžební společnost Arktikugol). Dva kontejnery umístěné na molu v ruském hornickém městě Pyramiden jsou také používány pro výzkumné účely.

Hlavní výzkumná témata:

• Studie biologické rozmanitosti a produktivity v biotopech
• Studie klimatu a ekologických faktorů ovlivňujících diverzitu a produktivitu v biotopech
• Studie pobřežních ekosystémů a vztah mezi parazity a hostiteli


nahoru