Výstava "Paleontologické svědectví Antarktidy a Českého masivu"

25. června 2014 15:00

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy, konané pod záštitou děkana PřF MU doc. RNDr. J. Leichmanna. Zahájení v 15:00hod., PřF MU, Kotlářská 2 Brno, budova č. 11. Bližší info zde.


nahoru