38. zasedání ATCM (Sofia, Bulharsko) - přehledné informace a fotogalerie české účasti

31. května 2015

Součástí české delegace na jednání 38. zasedání nejvyššího mezinárodního orgánu pro otázky Antarktidy (ATCM, 31.5.-10.6.) byli za MU 4 vědci (P. Prošek, M. Barták, D. Nývlt, P. Kapler). Společné foto.

 

Fotogalerie

Foto_1: Pohled do jednací síně, ve které se konalo zasedání 38th Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM XXXVIII), Sofie, Bulharsko.

Foto_2: Kompletní česká delegace složená z akademiků a zástupců MZV a MŽP v přestávce mezi konferenčními jednáními (zleva bez titulů: Daniel Nývlt, Přemysl Štěpánek, Martina Filippiová, Miloš Barták, Zdeněk Venera, Pavel Kapler, Petr Válek, Pavel Prošek).

Foto_3: Část české delegace jednající v rámci CEP (Committee on Environmental Protection).

Foto_4: Část české a britské delegace po úspěšném projednání inspekční zprávy.

 


nahoru