Novinky

  • Pozvánka na 2 přednášky Dr. Kim Seong-Joonga (INNOLEC) 2.10.2014

    V rámci programu INNOLEC vystoupí na Geografickém ústavu dne 2. října 2014 se dvěma přednáškami Dr. Kim Seong-Joong (Director of the Polar Climate Change Research Division Korea Polar Research Institute,...

  • Pozvánka na polární workshop ECOSYS 2014 24.9.2014

    Srdečně zveme národní i mezinárodní zájemce z řad odborných pracovníků i studentů k účasti na odborném workshopu ECOSYS-2014, České Budějovice, 24.9.2014. Bližší informace a možnost registrace zde.  

  • Nabídka pro DSP studenty_2014 12.9.2014

    Nabídka místa výzkumného pracovníka pro studenty doktorského studia MU v expedici Antarktida 2014-15. Podrobnější informace naleznete zde.


Další aktuality

Projekt CzechPolar (2010 – 2015)

Uvodni 1 Uvodni 2 Uvodni 3 Uvodni 4 Uvodni 5 Uvodni 6 Uvodni 7 Uvodni 9 Uvodni 10

V roce 2010 byl schválen šestiletý projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) LM2010009 „CzechPolar – České polární stanice: Stavba a operační náklady“. Projekt má dvě na sobě nezávislé části: příjemci finanční podpory jsou Masarykova univerzita (Brno) a Jihočeská univerzita (České Budějovice). Cílem tohoto projektu je zajistit rozvoj antarktické stanice J.G. Mendela na Ostrově Jamese Rosse (MU) a zřízení a rozvoj české vědecké stanice na norském arktickém souostroví Špicberky (JČU). Projekt rovněž počítá s využitím sítě pro výzkum (CESNET) a s vybudováním specializované laboratoře EEL (Extreme Environmental Laboratory) v Brně. Obě zainteresované univerzity provádějí vzdělávání svých posluchačů zaměřené na výzkum polárních oblastí.


nahoru